تبلیغات
ایستگاه دانایی - آموزش تفکر به دانش آموزان
شنبه 16 آبان 1388

آموزش تفکر به دانش آموزان

   نوشته شده توسط:    

 

برای اینکه دانش آموزان خوب تربیت شوند و افراد مفیدی در آینده باشند باید متفکر ،خلاق ، نقاد و دارای بینش علمی باشند . برای اینکه دانش آموزان خوب تربیت شوند و افراد مفیدی در آینده باشند باید متفکر ،خلاق ، نقاد و دارای بینش علمی باشند . و این تنها در سایه ی انتقال اطلاعات به ذهن شاگردان حاصل نمی شود بلکه در برنامه های مدارس باید روش هایی گنجانده شود که از طریق آن ها دانش آموزان قابلیت های چگونه آموختن را از طریق نظم فکری بیاموزند و در زندگی روزمره ی خود به کار برند و با توجه به نقش اساسی محیط های آموزشی و روش های حاکم بر آن ها ، باید به صورتی سازماندهی شوند که دانش آموزان را به جای ذخیره سازی حقایق علمی با مسائلی که در زندگی واقعی با آن ها مواجه می شوند درگیر سازند . 
ماهیت و تعریف تفکر: 
بسیاری از دانشمندان انسان را حیوان متفکر می دانند و تفکر(۱) را فصل ممیز انسان و حیوان قرار می دهند. با این که پاره ای از آزمایش ها نشان می دهد که تفکر در سطح پایین و ابندائی آن در میان بعضی از حیوانات دیده می شود ولی تفکر اساسی(۲) مخصوص انسان است و علاوه بر جنبه ی فرهنگی طبیعت انسان این خصوصیت نیز انسان را از سایر حیوانات مشخص و ممتاز میسازد.(شریعتمداری،۱۳۸۲،ص۳۷۹)


جان دیویی در کتاب چگونه فکر می کنیم درباره ی مفهوم تفکر می گوید : عملی است که در آن موقعیت موجود ، موجب تایید یا تولید واقعیت های دیگر می شود ،یا روشی است که در آن باورهای آینده بر اساس باورهای گذشته پایه گذاری می گردد(به نقل از: شعبانی، ۱۳۸۲،ص ۴۴(شریعتمداری در کتاب روانشناسی تربیتی خود تفکر را :جریانی که در آن فرد کوشش می کند مشکلی را که با آن رو به رو شده مشخص سازد و با استفاده از تجربیات قبلی خویش به حل آن اقدام نماید (۱۳۸۲،ص۳۷۹) تعریف می نماید . 
اهمیت و ضرورت : 
یادگیری از طریق شرطی سازی (۳) (که مد نظر رفتارگرایان است )یک یادگیری سطحی است و با یادگیری از طریق درک و فهم و بصیرت که بر محور تفکر قرار دارد ، قابل تلفیق نیست. تفکر پایه ی ادراک و یادگیری را تشکیل می دهد. فهم و ادراک اساسی هر چیز ، نتیجه ی تفکر درباره ی آن چیز است . 
پیشرفت انسان در زمینه ی علمی، ادبی، هنری، اخلاقی و معنوی همه در نتیجه ی تفکر اندیشمندان حاصل شده است حل مشکلات زندگی ، اجتماعی و … در سایه ی تفکر و تعقل صورت می گیرد . حضرت علی (ع) می فرمایند: لا یستعان علی الد هر الا با لعقل (( تنها از طریق عقل می توان بر زمانه پیروز شد.)) - (شریعتمداری،۱۳۸۰، ص۱۸(
ویژگی های ذهنی متفکر: 
۱- تردید منطقی : معمولا امور را با تردید می نگرد و بدون تردید از پذیرش افکار و عقاید خودداری مینماید. 
۲- کنجکاوی شدید. 
۳- فهم عمیق : به معرفت سطحی قناعت نمی کند و ژرف اندیشی خاصی در مطالعات او به چشم می خورد. 
۴- دید وسیع : غالبا امور را در سطح گسترده تری مورد مطالعه قرار می دهد. 
۵- سعه ی صدر. 
۶- ترقی طلبی : از رکود و توقف رنج می برد. 
۷- فروتنی. 
۸- وحدت رویه شخصیتی هماهنگ و واحد دارد. 
۹- اتکا به نفس. 
۱۰- طرفداری از ارزش های انسانی(شریعتمداری ، ۱۳۸۰ ، ص ۹۰ ـ ۹۴(
مقایسه ی آموزش به روش سنتی با آموزش تفکر : 
در آموزش سنتی فعالیت اصلی کلاس بر عهده ی معلم است و معلم فعالانه به ارائه ی اطلاعات و دانش سازمان یافته می پردازد و در صدد است تا آن ها را به ذهن شاگردان منتقل کند . و دانش آموزان منفعلانه باید اطلاعات مورد نظر را حفظ کرده و در زمان ارزشیابی به خاطر آورده و پاسخ دهند در این روش تاکید بر محتوای درس است و اغلب کتاب درسی و معلم منبع اطلاعاتی محسوب می شوند. ولی در آموزش برای متفکر بار آمدن دانش آموز معلم نقش راهنما و تسهیل گر را دارا بوده و دانش آموزان فعالند و در پی کسب اطلاعات از منابع دیگری علاوه بر معلم و کتاب درسی هستند.همچنین به جای تاکید بر محتوا بیشتر بر روش تاکید دارند و حجم اطلاعات دریافتی در درجه ی اول قرار ندارد و لزومی به حفظ کردن مطالب درس بدون درک و فهم آن ها نیست (سیف ، ۱۳۷۹(
عوامل بستر ساز تفکر : 
الف : دانش: 
اگر فرد درباره ی چیزی که می خواهد بیاندیشد ادراک یا دانشی نداشته باشد قادر به تفکر و تجزیه و تحلیل آن موضوع نخواهد بود و به همین دلیل درباره ی هر موضوعی که می خواهیم در کلاس از این روش استفاده کنیم باید دانش آموزان راجع به آن اطلاعاتی داشته باشند و در غیراین صورت لازم است این اطلاعات یا منابع و راه های کسب آنها را به شاگردان بگوییم و با آن ها آشنا کنیم. 
ب : منش یا مشرب : 
باید دانش آموزان کم کم به این روحیه و دید برسند که باید با تردید منطقی به مسائل نگاه کنند و درباره ی هر موضو عی بدون تعصب و گرایش خاصی عمل کنند .
برای اینکه دانش آموزان خوب تربیت شوند و افراد مفیدی در آینده باشند باید متفکر ،خلاق ، نقاد و دارای بینش علمی باشند . 
ج : اقتدار (۴(
گرایش انتقادی معمولا مورد توجه یا پذیرش قرار نمی گیرد . متفکران منتقد اهل مباحثه و پر سر و صدا هستند . آنان در واقع ماشین جامعه را به حرکت در می آورند و به سختی می توانند بین خطوط کاوشگری و خطر کردن گام بردارند (شعبانی ، ۱۳۸۲ ، ص۸۹) 
در کلاس درس هم باید برای شاگردان این اطمینان حاصل شده باشد که اگر مطلبی را بر خلاف نظر معلم یا کل کلاس ابراز داشتند و از آن حمایت کردند مشکلی برای آنان به وجود نمی آید و در بحث همه ی شاگردان به صورت منطقی به ارائه ی نظرها و دیدگاه های خود می پردازند و کسی به خاطر عقیده یا نظری مورد ملامت قرار نمی گیرد و کم کم شاگردان به این سطح برسند که اگر در جمعی نظری مخالف آن ها داشتند ابراز کنند و با دلیل از آن دفاع کنند . 
نحوه ی سازماندهی کلاس درس به منظور تشویق تفکر: 
الف : ایجاد تعادل بین محتوا و فرایند تدریس: 
اگر تلاش معلمان در فرایند یاددهی – یادگیری تمام کردن کتاب درسی و آماده کردن شاگردان برای آزمون نهایی باشد این روش از دیگر فعالیتهای آموزشی از جمله پرورش تفکر ، در کلاس جلوگیری می کند. 
ب : ایجاد تعادل بین سخنرانی و کنش متقابل : 
معلم باید از طریق تشویق مباحثه و پرسش و با استفاده از دیگر روش های مناسب برای تبادل اندیشه در کلاس درس ، بین سخنرانی خود و کنش متقابل دانش آموزان تعادل ایجاد کند. 
ج : سازماندهی و طراحی فضای کلاس : 
فضای آموزشی در پرورش مهارت های تفکر انتقادی نقش بسیار ارزنده ای دارد . سازماندهی و آرایش کلاس درس به منظور ایجاد فضایی برای تعامل بسیار دشوار اما مفید و موثر است که در ذیل به پنج نکته اساسی که برای موثرتر شدن این امر اشاره دارد پرداخته می شود: 
۱- هر جلسه را با طرح یک مساله شروع کنید : 
درابتدای شروع هر درس تدریس را با یک سوال یا مساله ی جذاب شروع کنیم که باعث جلب توجه دانش آموزان به درس مورد نظر گردد. 
۲- برای تشویق شاگردان به تعمق از سکوت استفاده کنید : 
علاوه بر روش های حل مساله ،بحث و گفتگو و حتی تبادل پر شور عقاید ، سکوت هم می تواند به رشد تفکر انتقادی کمک کند. 
۳- فضای کلاس را طوری مرتب شود که باعث کنش متقابل شود : 
شرایط فیزیکی کلاس درس در ایجاد محیطی مناسب برای تفکر انتقادی بسیار حائز اهمیت است . فضای کلاس درس باید طوری طراحی شود که تبادل اندیشه را تسهیل کند . قرار دادن صندلی ها و میزها در صف مستقیم و پشت سر هم ، تبادل اندیشه و تفکر جمعی دانش آموزان را غیر ممکن می سازد . معلم ها با استفاده از تخیل و اندکی تلاش می توانند وضعیت فیزیکی کلاس درس را اصلاح و فضایی ایجاد کنند که باعث تبادل افکار دانش آموزان شود. 
در کلاس های کوچک و کم جمعیت می توان میزها و صندلی ها را به صورت نیم دایره ، دایره ، چهارگوش یا به شکل(U ) یا ( نعل اسبی ) مرتب کرد. و در کلاس های بزرگتر هم می توان شاگردان را به گروه های کوچک تقسیم کرد .در این گونه سازماندهی کلاس هدف اصلی این است که دانش آموزان یکدیگر را ببینند و با یکدیگر به مباحثه و فعالیت بپردازند. 
۴- در صورت امکان به وقت کلاس بیفزایید: 
تفکر زمانی پرورش می یابد که دانش آموزان فرصت کافی برای تعمق و تفکر داشته باشند . کلاس درس با زمان محدود برای پرورش تفکر مفید و موثر نخواهد بود و کلاس های طولانی برای آموزش فنون تفکر انتقادی بسیار بهتر و موثرتر از کلاس های کوتاه مدت است : از این رو ، معلمان باید در صورت کمبود وقت تلاش کنند بر وقت کلاس بیفزایند تا دانش آموزان فرصت بررسی ، تبادل اندیشه و تجزیه و تحلیل اطلاعات را بیابند . 
۵- محیطی پذیرا ایجاد کنید: 
تلاش برای تشویق دانش آموزان به بحث و تبادل اندیشه به محیطی پذیرا نیاز دارد ؛ یعنی جایی که هم دانش آموزان در آن احساس امنیت کنند و هم معلمان بتوانند به یکدیگر اعتماد و اطمینان نمایند.معلمان باید با دقت و احترام به اظهار نظرهای دانش آموزان گوش دهند . آنان می توانند به طور مستند و معقول اظهارات نادرست دانش آموزان را رد کنند ، اما هرگز نباید خود دانش آموزان را طرد نمایند یا مورد سرزنش قرار دهند.معلمان باید برای اظهارات غلط یا درست دانش آموزان در فرایند بحث و تبادل اندیشه ارزش یکسانی قائل شوند ؛ زیرا محصول اندیشه ی آنان است و زمینه ای برای اندیشه ی مجدد و ٍ 
?ویایی تفکرشان فراهم می سازد(شعبانی ، ۱۳۸۲ ، ص ۹۳ – ۹۷) 
نتیجه گیری: 
با توجه به تحولات شگرفی که در علوم و فناوری اطلاعات حاصل شده و نظریه ها و رویکردهای جدیدی که نسبت به علم و روش های آموزش آن مطرح شده است دیگر متخصصان تعلیم و تربیت به انتقال حقایق علمی و تاکید بر محتوای دروس دست برداشته اند و اکنون بر روش و نگرش علمی در فرایند یاددهی – یادگیری تاکید دارند و یادگیری روش علمی و کسب نگرش های علمی با روش های سنتی امکان پذیر نیست و باید به جای آن ها از روش های جدید استفاده نمود . معلمان عزیز و گرامی نیز که در این خصوص پرچم دار محسوب می شوند باید با این گونه روش ها و رویکردها آشنا بوده و ار آن ها در اداره ی کلاس و آموزش دروس گوناگون استفاده نمایند. همکاران عزیز با توجه به شرایط کلاس و تجارب خود می توانند به نحو بهتر و شیوه های جذاب تری در دروس گوناگون از این روش استفاده نمایند . 
پا نوشت ها: 
منابع: 
۱- (سیف ، علی اکبر(۱۳۷۹) ؛ روانشناسی پرورشی -روانشناسی یادگیری و آموزش)؛تهران :آگاه. 
۲- (شریعتمداری ، علی (۱۳۸۲) ؛ روانشناسی تربیتی ؛تهران :امیرکبیر . 
۳-(شریعتمداری ،علی (۱۳۸۰)؛ نقد و خلاقیت در تفکر ؛ تهران : مرکز نشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی . 

۴- (شعبانی ، حسن (۱۳۸۲) ؛ روش تدریس پیشرفته - آموزش مهارت ها و راهبرهای تفکر)؛


Buy cialis online
جمعه 16 آذر 1397 03:22 ب.ظ

This is nicely said! !
import cialis buy brand cialis cheap cialis therapie legalidad de comprar cialis cialis ahumada cialis uk link for you cialis price cialis authentique suisse click here to buy cialis american pharmacy cialis
Online cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 08:19 ب.ظ

Nicely put, With thanks!
5 mg cialis coupon printable sialis the best choice cialis woman cialis prices cialis flussig acheter cialis kamagra cialis online deutschland cialis purchasing cialis therapie canada discount drugs cialis
Online cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 12:47 ق.ظ

Seriously tons of terrific tips!
overnight cialis tadalafil if a woman takes a mans cialis viagra cialis levitra buy cialis cheap 10 mg only now cialis for sale in us generic cialis 20mg uk cialis vs viagra low cost cialis 20mg cialis 5 mg funziona 5 mg cialis coupon printable
Buy cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 08:41 ق.ظ

You explained this really well.
cialis online tadalafilo we use it cialis online store link for you cialis price cialis kamagra levitra female cialis no prescription usa cialis online buy cialis online cheapest tadalafil generic achat cialis en europe
buy cialis medication
سه شنبه 13 آذر 1397 09:08 ب.ظ

With thanks, I value this.
cialis 5 effetti collaterali cialis 20 mg cut in half where cheapest cialis cialis alternative cialis 10mg prix pharmaci i recommend cialis generico cialis wir preise cuanto cuesta cialis yaho acquistare cialis internet cialis patent expiration
buy cialis delhi
سه شنبه 13 آذر 1397 10:18 ق.ظ

Beneficial write ups. Thanks.
5 mg cialis pharmacie en ligne canadian cialis cialis rckenschmerzen buy cialis online cheapest generic cialis review uk cialis 20mg prix en pharmacie we recommend cialis best buy achat cialis en itali side effects for cialis prezzo cialis a buon mercato
buy cialis delhi
دوشنبه 12 آذر 1397 10:31 ب.ظ

Many thanks, Ample stuff!

buy cialis online cheapest only best offers 100mg cialis cialis generic tadalafil buy low cost cialis 20mg cialis y deporte cialis for sale generic cialis at the pharmacy cialis kaufen wo we use it 50 mg cialis dose how does cialis work
buy generic cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 09:47 ق.ظ

Regards, Plenty of information!

generic cialis at the pharmacy 5 mg cialis pharmacie en ligne usa cialis online compare prices cialis uk cialis therapie cuanto cuesta cialis yaho cialis para que sirve cialis 5 mg funziona cialis generic tadalafil buy cialis pills boards
Cialis prices
یکشنبه 11 آذر 1397 09:59 ب.ظ

Terrific postings. Appreciate it.
how to purchase cialis on line if a woman takes a mans cialis precios de cialis generico buy cheap cialis in uk the best choice cialis woman cialis prices low dose cialis blood pressure viagra or cialis preis cialis 20mg schweiz compare prices cialis uk
buy cheap cialis coupon
یکشنبه 11 آذر 1397 09:08 ق.ظ

Very well expressed genuinely! !
tesco price cialis cialis tablets australia only best offers cialis use cialis efficacit cialis 30 day trial coupon cialis daily reviews generic cialis soft gels venta de cialis canada cialis tadalafil buy cialis uk no prescription
Cialis prices
شنبه 10 آذر 1397 10:10 ب.ظ

You actually suggested this effectively.
cialis 200 dollar savings card canadian discount cialis viagra cialis levitra cialis for sale in europa cialis tablets australia cost of cialis per pill look here cialis order on line cialis mit grapefruitsaft comprar cialis navarr tadalafil
buy cialis uk
شنبه 10 آذر 1397 08:54 ق.ظ

Cheers, A lot of information.

cialis usa cost cialis ahumada look here cialis order on line cialis usa cost buy generic cialis cialis professional yohimbe cialis for sale in europa cialis 5 mg schweiz only here cialis pills acheter du cialis a geneve
buy cheap cialis in canada
جمعه 9 آذر 1397 09:39 ب.ظ

You actually reported it perfectly!
purchase once a day cialis sialis enter site natural cialis where cheapest cialis cialis taglich viagra vs cialis enter site very cheap cialis cost of cialis cvs price cialis wal mart pharmacy tadalafil
Online cialis
جمعه 9 آذر 1397 09:43 ق.ظ

Cheers. I value it.
cialis savings card tadalafil tablets cialis online nederland link for you cialis price cialis efficacit what is cialis achat cialis en europe cialis canada on line generico cialis mexico cialis uk
buy generic cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 10:42 ب.ظ

Information certainly used!.
cialis patentablauf in deutschland tadalafil tablets preis cialis 20mg schweiz generic cialis soft gels cialis cuantos mg hay the best site cialis tablets cialis 5mg prix cialis with 2 days delivery pastillas cialis y alcoho warnings for cialis
Cialis 20 mg
چهارشنبه 7 آذر 1397 10:34 ب.ظ

Whoa a good deal of excellent information.
comprar cialis navarr cialis daily new zealand cialis 20mg preis cf generic cialis pro cialis soft tabs for sale cialis 20 mg cilas cialis 100 mg 30 tablet cialis online how do cialis pills work
cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 10:38 ق.ظ

Wow a good deal of wonderful material.
cialis e hiv canada discount drugs cialis cialis prezzo al pubblico when can i take another cialis cialis diario compra cialis prezzo al pubblico canada discount drugs cialis generic cialis levitra cialis pas cher paris cialis mit grapefruitsaft
Cialis prices
دوشنبه 9 مهر 1397 04:19 ب.ظ

Incredible a lot of fantastic information.
ou trouver cialis sur le net viagra vs cialis look here cialis order on line cialis daily dose generic the best site cialis tablets cialis 20mg preis cf trusted tabled cialis softabs buy cialis online legal cialis online nederland cialis price in bangalore
canadian pharmaceuticals online
یکشنبه 1 مهر 1397 02:37 ب.ظ

Wow lots of great advice!
canadian pharmacy uk delivery drugs for sale on internet online pharmacies mexico canadian medications, liraglutide northwestpharmacy canadian medications, liraglutide drugs for sale in uk pharmacy canada best the best canadian online pharmacies canadian rxlist
http://cialisvipsale.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 09:12 ق.ظ

Terrific write ups. Thank you!
i recommend cialis generico we like it safe cheap cialis viagra or cialis 200 cialis coupon where cheapest cialis cialis lowest price buying cialis on internet cialis generisches kanada cialis 100 mg 30 tablet tadalafil 20mg
cialisky.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 02:13 ب.ظ

Nicely put. Cheers!
free generic cialis online prescriptions cialis buy cialis sample pack cialis prezzo in linea basso estudios de cialis genricos acquisto online cialis low dose cialis blood pressure cialis canadian drugs side effects of cialis buy cialis uk no prescription
http://viagravipsale.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 09:22 ب.ظ

Truly plenty of superb advice.
cialis 5 effetti collaterali side effects for cialis cialis super acti achat cialis en itali enter site 20 mg cialis cost cialis prezzo in linea basso cialis 5 mg cialis 5 mg schweiz cialis lowest price 5 mg cialis pharmacie en ligne
babecolate.com/where-can-i-buy-cialis-safe-without-prescription.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 12:07 ق.ظ

With thanks! I value this!
cialis daily dose generic if a woman takes a mans cialis cialis coupon prices on cialis 10 mg costo in farmacia cialis cialis dosage cialis bula cialis from canada cialis billig we use it cialis online store
Buy generic cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 03:04 ب.ظ

This is nicely put! .
we like it cialis price cialis alternative cialis 5 mg para diabeticos viagra cialis levitra viagra vs cialis vs levitra cialis sicuro in linea 40 mg cialis what if i take cialis australia org link for you cialis price cialis name brand cheap
Viagra for daily use
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 02:36 ق.ظ

You actually suggested this fantastically!
can you buy viagra without prescription vigra buying viagra from canada levitra online pharmacy viagra i want to buy viagra online where to buy viagra cheap online pharmacy generic viagra generic sildenafil citrate buy viagra sildenafil online
Cialis online
یکشنبه 19 فروردین 1397 02:01 ق.ظ

Thanks. Ample tips.

cialis tablets australia viagra vs cialis vs levitra cialis tablets australia generic cialis at walmart cialis lilly tadalafi we use it cialis online store cuanto cuesta cialis yaho cialis pas cher paris cialis generico en mexico cialis name brand cheap
Cialis online
جمعه 3 فروردین 1397 05:17 ق.ظ

Amazing plenty of valuable tips!
buy cialis online cheapest only now cialis for sale in us generic cialis review uk calis callus tadalafil 10 mg cialis prezzo al pubblico cialis rezeptfrei sterreich deutschland cialis online india cialis 100mg cost
Otto
پنجشنبه 16 آذر 1396 10:44 ب.ظ
Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video
to make your point. You obviously know what youre talking about, why throw away your
intelligence on just posting videos to your blog when you could be giving
us something enlightening to read?
foot issues
شنبه 18 شهریور 1396 02:02 ب.ظ
Hello there! I could have sworn I've been to this
site before but after reading through some of the post I realized it's new to me.
Anyways, I'm definitely glad I found it and I'll be book-marking and checking back frequently!
How can you get taller in a week?
سه شنبه 17 مرداد 1396 04:09 ق.ظ
Hello it's me, I am also visiting this site regularly, this
web page is really good and the visitors are actually sharing fastidious thoughts.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30