تبلیغات
ایستگاه دانایی - احادیث مربوط به الگوی مصرف
شنبه 30 آبان 1388

احادیث مربوط به الگوی مصرف

   نوشته شده توسط:    

امام صادق (ع) فرمود : اسراف آنستکه که انسان ؛ مالش را از بین ببرد و به بدنش صدمه بزند ((مثل سیگار کشیدن)) عرض شد پس اقتار چیست ؟ فرمود : اینست که غذایت نان و نمک باشد در صورتیکه قدرت داری غذای مناسب تری بخوری. مجموعه الاخبار باب171 حدیث1

امام صادق (ع) فرمود : کسی که آبی را از نهر فرات برای خوردن بردارد و بعد از نوشیدن ، زیادی آنرا بیرون بریزد اسراف کرده است. مجموعه الاخبارباب 171حدیث 3

امام صادق (ع) فرمود : پائین ترین مرتبه اسراف عبارتست از : 1- دور ریختن آبیکه از آشامیدن اضافه آمده است .2-اینکه لباس کار و لباس بیرونی،یکی باشد.3-به دور انداختن هستۀ خرما پس از خوردن خرما((چون از هسته خرما مادۀ غذایی برای شتران تهیه می شد)) . وسائل الشیعه جلد 2 باب28صفحه 384

نقل شده که امام صادق (ع) مشاهده کرد سیبی را نیم خورده و از خانه بیرون انداخته اند ، خشمگین شد و فرمود : اگر شما سیر هستید خیلی از مردم گرسنه اند خوب بود آنرا به نیازمندیش می دادید. مجموعه الاخبارباب171 حدیث 4

از امام صادق (ع) نقل شده که فرمود : من هرگاه چیز کمی هم در سفره می افتد آنرا برمی دارم و این کار باعث تعجب خادم می شود و خادم می خندد. مجموعه الاخبارباب171حدیث7

امیر مؤمنان (ع) فرمود : آنچه را که از سفره افتاده بردارید و بخورید،زیرا آن دوای هر دردیست که خدا بخواهد آنرا التیام بخشد برای کسی که به نیّت شفاء بخورد. مجموعه الاخبارباب171حدیث9 ، به نقل از نهج البلاغه.

پیامبر گرامی اسلام (ص) فرمود : کسی که جستجو کند وآنچه از سفره افتاده بردارد وبخورد ، فقر و تنگدستی از خودش و اولادش تا هفت پشت رخت بر می بندد. مجموعه الاخبارباب171حدیث8

امام صادق(ع)فرمود : اسراف کننده را سه نشانه است : چیزهائی که می خرد و می پوشد و می خورد که در شآن او نیست. تفسیر نور الثقلین جلد1 صفحه 772

امام صادق(ع) فرمود : انسان مؤمن اسراف و زیاده روی نمی کند بلکه میانه روی را پیشۀ خود می سازد. مجموعه الاخبارباب30حدیث1

روایت شده است پیامبر گرامی وقتی خرما می خوردند هسته آنرا به گوسفند می دادند. مجموعه الاخبارباب171 حدیث5

از عامر بن جذاعه نقل شده است که گفت : مردی آمد خدمت امام صادق (ع) حضرت به او فرمود : تقوای الهی پیشه کن،اسراف نکن و بر خود هم سخت مگیر و میانه روی مایۀ استواری است،تبذیر همان اسراف است که خداوند دربارۀ آن فرموده : تبذیر وزیاده روی نکن.( سوره اسراء ) تفسیر نورالثقلین جلد 2صفحه 56

امام حسن عسگری (ع) به محمد بن حمزه نامه ای نوشته او را به ثروت وبی نیازی مژده داده وبه او فرموده : برتو باد به میانه روی و پرهیز از اسراف زیرا اسراف از کارهای شیطانی است. غررالحکم جلد 4 صفحه 34 حدیث 5188

امام صادق (ع) به عبید فرمود : اسراف و زیاده روی باعث فقروتنگدستی می گردد و میانه روی موجب ثروت و بی نیازی می شود. وسائل الشیعه جلد15صفحه 258

از امام صادق (ع) نقل شده است که فرمود : میانه روی را خداوند متعال دوست دارد و اسراف و زیاده روی مورد خشم اوست حتی اگر اسراف در انداختن هسته خرمایی باشد که قابل مصرف است یا زیادی آبی که خورده شده باشد. تحف العقول صفحه 301

امام موسی بن جعفر (ع) فرمودند : کسی که در زندگی میانه روی و قناعت ورزد نعمت او باقی می ماند و آنکه با ریخت و پاش و اسراف زندگی کند نعمتش از بین می رود. تحف العقول صفحه 301

امام باقر(ع) به فرزندش امام صادق (ع) فرمود : برتو باد به انجام کار خیری که وسط دو کار بد قرار گرفته و آن دو را از بین می برد،امام صادق سئوال کرد ، چگونه چنین چیزی ممکن است،امام فرمود: همانطور که قرآن ( سوره فرقان ) می گوید مؤمنین کسانی هستند که وقتی انفاق می کنند زیاده روی و سختگیری نمی کنند ( بنابراین اسراف و سختگیری هر دو گناه است و حدّ وسط آن میانه روی حسنه است بر تو باد به آن حسنه که بین آن دو گناه است ) . تفسیر نو رالثقلین جلد 4 صفحه 27

ابن میمون گفت شنیدم که امام صادق (ع) فرمود : هر کسی که در زندگی خود میانه رو باشد من ضمانت می کنم او را که هرگز تهی دست نشود. خصال صدوق باب الواحد حدیث32

امام علی (ع) فرمود : اعتدال در خرج کردن (( میانه روی )) موجب فراوانی مال و ثروت و اسراف باعث تباهی و نابودی است. وسائل الشیعه جلد 15صفحه 258

پیامبرگرامی اسلام (ص) فرمود : سه چیز باعث نجات و رستگاری است و در مورد سومی خاطر نشان ساخت ؛ رعایت اعتدال در حال فقر و توانگریست. وسائل الشیعه جلد 15صفحه 258

پیامبراکرم (ص) فرمود : کسی که در زندگی میانه روی را رعایت نماید خداوند او راروزی می دهد و کسی که اسراف و زیاده روی کند او رامحروم می سازد. وسائل الشیعه جلد 15 صفحه 258

امیر مؤمنان علی (ع) فرمود : اسراف و زیاده روی فراوانی را نابود می سازد. میزان الحکمه جلد 4باب اسراف حدیث8481

امام صادق (ع) فرمود : همانا اسراف با کمی برکت ، همراه است. ( اسراف برکت را کم میکند ) وسائل الشیعه جلد 15 صفحه 261

امام علی (ع) فرمود : زیاده روی مقدمه فقر و تنگدستی است. میزان الحکمه جلد 1 حدیث1659

علی (ع) فرمود : زیاده روی همراه با تنگدستی است. میزان الحکمه جلد 1 حدیث1660

علی (ع) فرمود : کسی که به زیاده روی افتخار کند ، با تنگدستی خوار و زبون می گردد. میزان الحکمه جلد 1 حدیث1661

امام کاظم (ع) فرمود : خداوند قیل و قال ، ضایع کردن مال و زیاده روی در سئوال را دشمن می دارد. قصار الجمل صفحه 305

امام علی (ع) فرمود : بخشش های بی جای مال و ثروت ، اسراف و زیاده روی محسوب می شود و بخشندۀ آن را در دنیا بالا می برد و در آخرت او را در پائین می آورد،او رادر بین مردم بزرگ جلوه می دهد ، و نزد خدا خوار و سبک می کند. نهج البلاغه خطبۀ126

پیامبر گرامی (ص) فرمود : اسراف فقر و تنگدستی می آورد. مجموعه الاخبار باب171 حدیث 6

امیرالمؤمنین (ع) فرمود : زیاده روی و اسراف را ترک کن زیرا بخشش اسراف کار مورد ستایش نیست و تنگدستی او هم مورد ترحم واقع نمی شود. بحار الانوار جلد 50صفحه 292 حدیث 66

امیر المؤمنان (علی) فرمود : سخاوتمند باش ولی هرگز اسراف و زیاده روی مکن و ثروت خود را بر اساس اندازه گیری صحیح خرج کن و هیچوقت سختگیر نباش. نهج البلاغه کلمات قصار شماره33

امام کاظم (ع) در وصیت خود به هشام فرمودند : یکی از لشگریان عقل میانه روی و یکی از لشگریان جهل زیاده روی است. تحف العقول صفحه 300

امام حسن عسگری (ع) فرمود : سخاوت اندازه ای دارد،چنانچه از آن بگذرد ، اسراف محسوب می شود. بحار الانوار جلد 78 صفحه 277

از علی بن الحسین (ع) است که فرمود : خداوندا بر محمّد و آل او درود فرست و مرا از اسراف و زیاده روی محافظت فرما. صحیفه السجادیه ((دعا30))

امام علی (ع) فرمود : وای بر اسراف کار که چه قدر از مصلحت خویش و رسیدگی به کار خود دور است. میزان الحکمه جلد 4 باب اسراف حدیث1

از پیامبر گرامی (ص) نقل شده که به علی (ع) فرمود : چهارچیز هدر می رود:1-خوردن بعد از سیری2-روشن کردن چراغ در مهتاب((و جائیکه روشن است))3-زراعت در زمینی که شوره زار است4-نیکی کردن به کسی که لایق آن نیست. من لایحضره الفقیه جلد 4 صفحه 352.373 باب النوادر

امام صادق (ع) فرمود : کسیکه مالی را در غیر طاعت پروردگار بذل و بخشش نماید،اسرافکار است و هرکسی که در راه خیر مصرف کند میانه روی کرده است. بحار الانوار جلد 75 صفحه 302

در تفسیر علیّ بن ابراهیم قمی و در روایت ابی الجارود از امام باقر(ع)نقل شده که حضرت در مورد آیه((والّذین اذا انفقوالم یسرفوا ولم یقتروا)) ( سوره فرقان ) فرمودند : بخشش در راه معصیت و بنا حق ، اسراف است. تفسیر نور الثقلین جلد 4 صفحه 67

امام باقر (ع) فرمود : اسراف کنندگان کسانی هستند که محرمات (( گناهان )) را جایز می شمارند و دست به خونریزی می زنند. میزان الحکمه جلد 4حدیث8491

امام حسن عسگری (ع) فرموده است : جود و سخا اندازه ای دارد که اگر از آن تجاوز کند اسراف میشود ، احتیاط و محکم کاری اندازه ای دارد که اگر از حدش فزونتر شد ترس خواهد بود ، صرفه جویی و اعتدال در صرف مال اندازه ای دارد که اگر از آن بیشتر شود بخل است و شجاعت و دلیری اندازه ای دارد که اگر از حدش بگذرد تهور و بی باکی خواهد بود. الحدیث جلد 1 ص 78


 میانه روی لشگر عقل ؛
« امام کاظم (ع) : در وصیت نامه ای به هشام فرمودند:در یکی از لشگریان عقل میانه روی و یکی از لشگریان جهل زیاده روی است.»

 بخشش وترحم اسراف کار هم مذموم است :
« حضرت امیر (ع) : زیاده روی و اسراف مکن زیرا بخشش ( اسراف کار مورد ستایش نیست و تنگدستی او هم مورد ترحم واقع نمی شود»

 میانه روی باعث پایداری نعمت می شود :
« امام موسی بن جعفر (ع) : به کسی که در زندگی میانه روی و قناعت کند نعمت او باقی می ماند و آنکه با تبذیر و اسراف زندگی کند ، نعمتش از بین می رود »6

 زیاده از حد اسراف است :
« امیرالمؤ منین (ع) : هر چیزی بیشتر از اقتصاد ( میانه روی ) اسراف است »7
علاوه بر این در سخنان گوهر بار ائمه و ائلیاء الهی (ع) اسراف و زیاده روی به عنوان عوامل تباهی مال و ثروت و از بین رفتن برکت و مقدمه و زمینه فقر و تنگدستی یاد شده است.

قناعت فضیلت بزرگان :
در کنار بحث اسراف که همواره در اسلام مورد مذمت قرار گرفته مسئله قناعت از جمله ی خصلت ها و ویژگی های ارزشمند برای یک مسلمان بشمار می رود، و همواره مورد توجه اسلام و اولیاء دین قرار گرفته است. در فرهنگ اسلامی صفت قناعت از جمله صفات فاضله و اخلاق حسنه و از آن بعنوان وسیله ای که سعادت ابدی آدمی را به دنبال داشته است بی تردید جای گرفتن قناعت در فرهنگ اسلامی و ترویج آن توسط بزرگان اهل فن صرف نظر از جایگاه علمی و تأثیرات شگرفی که در زندگی آدم ها دارد موضوعی کاملاً تثبیت یافته ی تجربی است که آدمی همواره عدم رعایت آن را از دست دادن فرصت ها و داشته های خویش به تلخی تجربه نموده است.
این تجربه آن زمانی تلختر و کشنده است که آسیب زدگی اجتماع و زندگی مردمان بعلت قناعت ناپذیری و گرایش به اسراف و تبذیر باشد.

امام باقر (ع) می فرماید :
« هر که قناعت کند به آنچه که خدا به او می دهد، غنی ترین مردم است ».
در بسیاری از کتب اخلاقی خو گیری نفس انسان با صفات برجسته اخلاقی نقطه آغاز حرکت انسانی به سمت کمال حقیقی آسمانی بشمار می آید.
از جمله این صفات برجسته، قناعت پذیری و قانع بودن به موهبت های خداوند ی است. در حقیقت علمای اخلاق در کنار بیان فضیلت های قناعت ، روش های تحصیل این صفت پسندیده مورد بحث و بررسی دقیق قرار داده اند و به صورت مفصل به این امر پرداخته اند.
بر این اساس در می یابیم که در آموزه های دینی ما علاوه بر اینکه مسئله قناعت و صرفه جویی یک مسئله تأثیر گذار در جامعه به حساب می آید به ابعاد اجتماعی آن نیز پرداخته شده و بعنوان یک فضیلت همواره مورد تشویق قرار گرفته است.
به هم پیوستگی اجتماع و اثر پذیری تغیرات زندگی مردم بر یکدیگر و ضرورت ، گریز از آسیب های طبیعی و غیر طبیعی و نیز در نظر گرفتن نیاز های روز مره و آینده زندگی نیاز آدمی را به رعایت فرهنگ قناعت صد چندان می کند.
صرفه جویی و قناعت در ابیات و هنر ایرانی :
ادباء ، شعرا، هنرمندان ایرانی در طول تاریخ به لحاظ دغدغه های فراوان از پیامد های اسراف سخنان فراوانی را در این زمینه به یادگار گذاشته اند. سعدی شاعر شیرین سخن ایران در کتاب بوستان سعدی از بدی اسراف و تشویق به صرفه جویی چنین آورده است.
چو کم خوردن طبیعت را .

راه های مبارزه با اسراف :
الف ) استفاده از ظرفیت های دینی عمومی :
مردم ایران بعلت پیوند با دین و مظاهر مقدس دینی که دارند بخوبی سنت های نهادینه شده را می پذیرند و بر آن می گمارند.
بیان و آیات قرآن کریم و احادیث نورانی معصومین علیه السلام در مذهب اسراف و ترغیب به صرفه جویی بهترین راه کارعمومی سازی و نهادینه سازی فرهنگ صرفه جویی و پرهیز از اسراف است .
ب ) باز نگری وقایع تاریخی و رخدادهای طبیعی :
به تصویر کشیدن سرانجام اسراف کاران در همه طبقات اجتماعی و پیوند آنها با اتفاقات طبیعی از جمله عوامل باز دارنده اسراف گرایی و سوق دادن جامعه به سمت و سوی قناعت و صرفه جویست بی گمان در این قسمت بیشترین نقش را رسانه های جمعی بویژه رادیو و تلویزیون می تواند ایفا نماید.
ج ) ارتباط بخشی بلایای طبیعی به موضوع اسراف :
به نظر می رسد مسائلی نظیر کم آبی ، خشکسالی و ................ بهترین دلایل اثبات بدی اسراف و مفید بودن قناعت در زندگی روزمره است. برای مبارزه با اسراف و ترویج مصرف صحیح، به ریشه ها باید استناد در این میان خود خشکسالی و کم آبی و .......................
دلیل بسیار خوبی برای وادار نمودن جامعه به اهتمام در قناعت و صرفه جویی است. البته غافل نمائیم ناهماهنگی عملکرد برخی دستگاه های فرهنگی خاصه صدا و سیما با گفتار ها و تذکرات دلسوزان خود عامل مهم در بی توجهی به مصرف درست و گرایش به اسراف و ریخت و پاش های غیر ضروری می باشد. به عنوان مثال با وجود این همه تبلیغ از مد گرایی و تجمل گرایی با صرفه جویی و نهادینه ساختن فرهنگ آن در جامعه بهیچ عنوان سازگاری ندارد و اسراف از پائین ترین مرتبه شروع .

پی نوشت ها :
1 ، 2 – گناهان کبیره
3 همان ص 103
4- تحف العقول ص 34
5- غررالحکم ص 34
6- مجموعه الاخبار باب 171 حدیث 6 / 9 – کلیات سعدی
7- تحف العقول ص 301
8- معراج السعاده ص 387
9- کلیات سعدیاستفاده صحیح از نعمتهای الهی
روزی رسول اکرم (ص) وارد اطاق عایشه شد. مشاهده کرد که تکه نانی روی زمین و زیر دست و پا افتاده است آن را برداشته و خورد و سپس فرمود: ای حمیرا؛ از نعمت های الهی صحیح استفاده کن و آنان را گرامی دار تا هرگز نعمت های خداوند از مردم دور نشود.
( شکر نعمت نعمتت افزون کند کفر نعمت از کفت بیرون کند )
حال که سخن از نعمت الهی شد مناسب است توجه عزیزان را به یک روایت از حضرت ابا عبدالله الحسین معطوف بدارم.
امام حسین (ع) فرمود: سقوطی تدریجی بنده، به آن است که خداوند نعمتها را بر او فرو می ریزد و او از شکر باز می ماند.
پرهیز از اسراف و زیاده روی
رسول الله (ص) می فرمایند :
ـــ از گونه های اسراف این است که هر چه می خواهی، بخوری.
ـــ من اقتصد اغناه الله و من بذّر افقره الله و من تواضع دفعه الله و من تجبّر قصصدالله
هر که در خرج کردن میانه روی کند، خدا او را بی نیاز می کند و هر که زیاده روی نماید خدا فقیرش می کند و هر کس بزرگی بفروشد، خدا او را در هم می شکند.

منبع وب لاگ مطالب علمی

 


buy cheap cialis coupon
جمعه 16 آذر 1397 02:43 ق.ظ

Many thanks. I enjoy it!
cialis 5 mg schweiz cialis 50 mg soft tab generic cialis pro we like it safe cheap cialis acquistare cialis internet cialis coupons printable rezeptfrei cialis apotheke cialis lowest price cialis great britain cialis 20mg preis cf
buy tadalafil
پنجشنبه 15 آذر 1397 07:20 ق.ظ

Seriously plenty of helpful tips.
cialis 200 dollar savings card how do cialis pills work generic cialis 20mg tablets buy cheap cialis in uk order cialis from india cialis pills boards cialis 5 effetti collaterali cialis vs viagra cialis lilly tadalafi cialis 30 day trial coupon
Cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 12:30 ب.ظ

Regards, A lot of content!

when can i take another cialis opinioni cialis generico cialis rezeptfrei cialis coupons tadalafil 20 mg cialis generika pastillas cialis y alcoho purchase once a day cialis cialis for bph cialis per paypa
buy cialis pills online
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:01 ق.ظ

You have made your point pretty well!!
cialis 5 mg schweiz we recommend cialis info wow cialis 20 cialis 20 mg cipla cialis online cialis ahumada dose size of cialis cialis sans ordonnance cialis 5 mg effetti collateral enter site very cheap cialis
Buy cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 02:04 ب.ظ

Kudos, I appreciate this!
cialis 20 mg cialis canada 200 cialis coupon wow cialis tadalafil 100mg cialis pills in singapore wow cialis tadalafil 100mg cialis en 24 hora buy cialis online legal cialis coupons cialis en mexico precio
Online cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 02:37 ق.ظ

Kudos! A good amount of postings!

dose size of cialis sublingual cialis online prescription doctor cialis purchasing cialis on the internet we use it cialis online store calis cost of cialis per pill non 5 mg cialis generici cialis taglich wow cialis tadalafil 100mg
Cialis prices
دوشنبه 12 آذر 1397 01:34 ب.ظ

Fine knowledge. Appreciate it!
click here take cialis cialis side effects cipla cialis online fast cialis online cialis herbs cialis daily where to buy cialis in ontario where do you buy cialis we use it cialis online store cialis generico in farmacia
buy tadalafil online
دوشنبه 12 آذر 1397 02:19 ق.ظ

You actually suggested this fantastically.
how does cialis work link for you cialis price cialis online holland cialis side effects dangers we like it cialis soft gel estudios de cialis genricos prezzo di cialis in bulgaria cialis generico the best site cialis tablets cialis 05
buy generic cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 01:26 ب.ظ

Thank you. Quite a lot of postings!

cialis cost only best offers cialis use buy cheap cialis in uk tadalafil 10 mg weblink price cialis generic cialis can i take cialis and ecstasy wow cialis tadalafil 100mg cialis prices cialis 5mg prix
buy cialis cheap
یکشنبه 11 آذر 1397 02:06 ق.ظ

Nicely put, Many thanks.
india cialis 100mg cost no prescription cialis cheap online cialis legalidad de comprar cialis cialis 30 day trial coupon tadalafilo cialis official site cialis generic tadalafil buy cialis online holland 5 mg cialis pharmacie en ligne
buy cialis germany
شنبه 10 آذر 1397 01:27 ب.ظ

You mentioned this adequately!
cialis taglich cialis reviews cialis dosage amounts side effects of cialis how much does a cialis cost cialis for bph cialis prezzo di mercato wow look it cialis mexico generic cialis 20mg tablets enter site natural cialis
buy cialis us pharmacy
شنبه 10 آذر 1397 01:39 ق.ظ

You said that exceptionally well.
buying cialis on internet cialis name brand cheap cialis from canada wow cialis 20 cialis official site cialis en mexico precio cialis generic tadalafil buy prices for cialis 50mg cialis lowest price cialis ahumada
Online cialis
جمعه 9 آذر 1397 02:19 ب.ظ

Whoa many of wonderful facts.
how does cialis work we recommend cheapest cialis cialis name brand cheap cialis kamagra levitra cialis for daily use cialis cipla best buy how to buy cialis online usa purchasing cialis on the internet cialis sans ordonnance we use it 50 mg cialis dose
buy tadalafil no prescription
جمعه 9 آذر 1397 02:32 ق.ظ

Thank you, Lots of advice!

cialis great britain cialis kaufen wo prix cialis once a da cialis generico in farmacia canadian cialis recommended site cialis kanada cialis coupons printable cialis uk cialis pills cialis in sconto
Cialis generic
پنجشنبه 8 آذر 1397 03:12 ب.ظ

Nicely voiced certainly. .
order a sample of cialis cialis online nederland cialis 5 mg effetti collateral cost of cialis per pill cialis price in bangalore interactions for cialis cialis prezzo al pubblico order cialis from india cialis farmacias guadalajara generic cialis 20mg tablets
buy cialis us pharmacy
پنجشنبه 8 آذر 1397 03:04 ق.ظ

Useful content. Cheers.
cialis 20 mg cut in half best generic drugs cialis cialis reviews cialis 200 dollar savings card deutschland cialis online cialis therapie cuanto cuesta cialis yaho cialis cipla best buy we choice cialis uk fast cialis online
buy cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 02:33 ب.ظ

This is nicely said. .
cialis prezzo di mercato cialis kaufen bankberweisung cialis prices we use it 50 mg cialis dose cialis alternative cialis tablets australia cialis without a doctor's prescription tadalafil generic cialis arginine interactio cialis 20 mg best price
Cialis prices
چهارشنبه 7 آذر 1397 02:36 ق.ظ

Info nicely regarded.!
viagra or cialis cialis generico en mexico prix cialis once a da cuanto cuesta cialis yaho we use it cialis online store preis cialis 20mg schweiz sialis import cialis order generic cialis online cialis prices in england
cheap 20mg levitra
پنجشنبه 19 مهر 1397 03:21 ب.ظ

Great info. With thanks!
levitra buy levitra online cheap 20mg levitra levitra prices levitra 10 mg prezzo levitra 10 mg kopen buy 10 mg levitra cheap 20mg levitra levitra online buy levitra 10mg
buy cialis medication
سه شنبه 10 مهر 1397 08:39 ق.ظ

Whoa quite a lot of helpful knowledge.
cialis generika in deutschland kaufen safe dosage for cialis buy generic cialis buy online cialis 5mg buy cialis cialis kaufen bankberweisung generic cialis tadalafil the best choice cialis woman low dose cialis blood pressure cialis 5 mg schweiz
buy tadalafil
یکشنبه 8 مهر 1397 05:16 ق.ظ

Very good data. Kudos!
cialis prices in england prescription doctor cialis cialis arginine interactio cipla cialis online tadalafil cialis pills price each free generic cialis where cheapest cialis cialis 5 mg funziona cialis cuantos mg hay
http://cialisbuys.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 08:25 ب.ظ

Good material, Kudos.
costo in farmacia cialis cialis 50 mg soft tab generic cialis at walmart calis achat cialis en europe cialis tadalafil cialis for sale cialis farmacias guadalajara cialis prezzo in linea basso cialis 30 day sample
http://cialisyoues.com/
سه شنبه 27 شهریور 1397 05:26 ب.ظ

Very good content. Thank you!
cialis farmacias guadalajara dose size of cialis cialis generic purchasing cialis on the internet buy cialis online cialis per paypa il cialis quanto costa achat cialis en itali cialis pills boards cialis super kamagra
http://cialisvonline.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 06:15 ق.ظ

Regards! Loads of info!

wow cialis tadalafil 100mg buy original cialis ou acheter du cialis pas cher cialis cost cialis alternative cialis farmacias guadalajara 200 cialis coupon achat cialis en suisse cialis italia gratis 200 cialis coupon
canadian medications list
سه شنبه 13 شهریور 1397 10:01 ب.ظ

Very good forum posts. Many thanks.
canadian medications online canadian pharmacy online 24 canada online pharmacy canadian rx canadian viagra canada medication prices canadianpharmacyusa24h is it legal canadian pharmacies without an rx buy vistagra online safe canadian mail order pharmacies
Generic viagra
سه شنبه 13 شهریور 1397 05:21 ق.ظ

Lovely information. Many thanks.
online pharmacy viagra generic where can i buy viagra without prescription order viagra usa cheap viagra online usa viagra uk prescription buy viagra india viagra buy viagra pharmacy online viagra online pharmacy sildenafil find viagra sildenafil price uk
Buy cialis online
دوشنبه 12 شهریور 1397 09:35 ب.ظ

Useful facts. Regards!
canadian discount cialis we use it cialis online store cialis generico postepay cialis preise schweiz generic cialis at walmart cialis 50 mg soft tab link for you cialis price cialis sans ordonnance generic cialis at the pharmacy we like it cialis soft gel
Cialis prices
دوشنبه 22 مرداد 1397 03:01 ب.ظ

Kudos, Terrific stuff.
cialis coupons printable cialis canadian drugs cialis pills cialis for sale in europa cialis sans ordonnance cialis australia org prices on cialis 10 mg cialis australia org viagra vs cialis get cheap cialis
Buy cialis online
دوشنبه 7 خرداد 1397 04:21 ق.ظ

Cheers. I appreciate this.
cialis coupons cialis 100 mg 30 tablet cialis alternative cialis generic availability cialis 200 dollar savings card cialis online buy cialis online cheapest interactions for cialis buy cialis online cheapest purchasing cialis on the internet
Online cialis
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 05:33 ق.ظ

Regards, I like it.
cialis patentablauf in deutschland buying cialis overnight cialis canada import cialis achat cialis en europe order a sample of cialis cialis uk cialis great britain how does cialis work cialis dosage amounts
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30